(for english click here)

Gyokuro, známé také jako nefritová rosa, nebo tekutý nefrit, je nejvzácnější z japonských čajů. I v Japonsku, kde je čaj tradiční součástí života, je Gyokuro vnímáno s téměř nábožnou úctou a považováno za velikou vzácnost, která rozhodně není pro běžné pití...

Zatím co matcha si našla cestu do každodenního života Japonců skrz sladkosti, zmrzlinu, matcha-latte a podobně, tak Gyokuro ustoupilo do pozadí.. S celou svou vznešenou kultivovaností zůstalo stranou rušného dění a zachovalo si své poetické kouzlo.
Cesta ke Gyokuro není snadná, ale Ti, kdo ji naleznou, jsou odměněni neuvěřitelnou komplexností chutí a vůní, které žádný jiný čaj nemůže nabídnout.
 
Historie
 
Příběh Gyokuro se začíná psát během období Edo, roku 1835. Obchodník Yamamoto Kahei VI. (šestý toho jména) zavítal na jedné ze svých cest do Uji. Přesněji řečeno se vydal studovat pěstování tencha k rodině Kinoshita.
Zima toho roku byla obzvláště dlouhá a farmáři se snažili ochránit čajové keříky před mrazem pomocí slaměných rohoží. Později při zpracování čaje Yamamoto postřehl, že lístky z místních keříků byly během tvarování lepivější než lístky z jiných oblastí. Poznamenal si to jako zajímavost a netradičně čaj vytvaroval do malých kuliček. Čaj, který pojmenoval "Tama no tsuyu" všechny ohromil vynikající chutí a sklidil v Edu (dnešní Tokyo) velký úspěch.
Nicméně, když se později Yamamoto Kahei pokusil postup výroby několikrát zopakovat na jiném místě, už nikdy tak skvělé chuti nedosáhl.
 
Muž, který v roce 1841 pochopil, že klíčem k výrobě onoho úchvatného Gyokuro je zastínění čajových keříků byl Shigejyuro Eguchi, farmář z Uji. Tak začala cesta Gyokuro ke slávě - netrvalo dlouho a proslavilo se po celém Japonsku, dnes po celém světě.
 
Naše Gyokuro 
 
Je vrcholem tohoto příběhu. Vypěstovat dobré Gyokuro je náročné na čas, práci i znalosti. Mnoho farmářů tvrdí, že vypěstovat opravdu dobré Gyokuro bez chemie je nemožné. Mistr Sakamoto je živoucí důkaz, že je nejen možné vypěstovat dobré, ale že lze vypěstovat to nejlepší Gyokuro úplně bez chemikálií a umělých hnojiv.
 
Plantáž pana Sakamota se nachází na odlehlém místě, mezi horami uprostřed lesů v krásné přírodě, pod dohledem majestátní kouřící sopky Sakurajimy. Plantáž je přes 30 let plně organická a certifikovaná JAS. Díky odlehlé poloze nehrozí ani kontaminace pesticidy z jiných plantáží.
 
Vyprávění o pátrání a o setkání s panem Sakamotem by vydalo na celou knihu, ale o jeho schopnostech není pochyb.
V uplynulých 20 letech jsem ochutnal mnohá Gyokura, ale to od něho je zdaleka nejlepší.
 
Areek  
 

 

 

 

 

ENGLISH


Gyokuro,  known also as a diamond dew or a liquid jade  is the most precious Japanese tea. Even in Japan, where green tea is part of the daily life, gyokuro is perceived nearly with sacred respect and seen as a great rarity, which definitely is soething special.

Whereas matcha become a part of everyday life in form of sweets, ice cream or drinks like matcha-latte, Gyokuro, however, retreated into the background..

With all its sophistication gyokuro remains aside from all  the busy life and keeps its poetics and magic.

The way to this tea isn´t easy, but those who get through will be rewarded with astonishing scale of tastes and scents, which any other tea canot offer..

HISTORY

The story of Gyokuro starts in the epoch of Edo, year 1835. The merchant named Yamamoto Kahei VI (the sixth of his name) visited Uji on one of his journeys. He  went there to study the way of planting tencha at the house of Kinoshita family. 

The winter that year was unusually long and farmers tried to protect their tea plants with thatches. Later during the tea processing Yamamoto noticed that the leaves from local tea plants were more sticky while shaped than the leaves from other areas he visited. 

He made a mark about this curiosity and shaped leaves to the small balls - in that time very unusual shape.  He named the tea "Tama no Tsuyu" and with its delicious taste it became in Edu (nowdays Tokyo) very well-known and successful.

However, when Yamamoto  Kahei tried to repeat the process at the other places, he had never achieved such delicate taste again.

The man who in 1841 found out that the key to make such amazing gyokuro is in shading tea plants was Shigejyuro Eguchi, farmer from Uji. There the story of gyokuro started to tell itself - in short period of time it became famous in whole Japan, now in the whole world.

OUR GYOKURO

To produce good gyokuro is difficult - you need time, hard work and lots of experience. Many Japanese planters claim that plant really good gyokuro without the help of chemistry is impossible. Mister Sakamoto is a living example, that it is not only possible to plant good one but even to plant the best gyokuro, completely without chemicals and artificial fertilizers.

The plantation of mister Sakamoto is situated far from big civilization, in the middle of beautiful nature, surrounded by forest and mountains,  watched over by majestic fuming volcano named Sakurajima. Plantation is over 30years purely organic and certified by JAS. Thanks to the secluded location there is no pesticide contamination  from other plantations.

Story about meeting mister Sakomoto would fill the whole book, but shortly - there is no doubt  about his abilities. I tasted a lot of different gyokuros during the last 20 years, but never such good as this one.

Areek

Kiwami Premium Gyokuro 50g
Tip
1 500 Kč

Neuvěřitelně dobré. 

Skladem 
Detail
Gyokuro Wakamusya 100g
Akce
1 100 Kč

Gyokuro Wakamusya - 'Mladý samuraj" Třetí stupeň 天国への階段. Velice zajímavé ráznější Gyokuro - chuť, která koresponduje se jménem. 

Skladem 
Detail
Gyokuro Karigane 100g
Novinka Tip
900 Kč

Kukicha vyrobená z řapíků Gyokura. Lahodná sladkost a plná sametová chuť.  

Skladem 
Detail
Gyokuro Sasa Hime 100g
Akce Tip
1 040 Kč
900 Kč
(–13 %)

"Princezna Noci" v pořadí druhý stupeň v pomyslném schodišti do Nebe mezi gyokury v mé nabídce. 

Skladem 
Detail
Gyokuro Chamusume 100g
Akce
800 Kč

"Čajová dívka" je první stupeň na 天国への階段 Velice příjemné Gyokuro, na kterém doporučuji začít cestu mezi ty nejlepší sorty. 

Skladem 
Detail
Gyokuro Chameijin 50g
Akce Tip
790 Kč
690 Kč
(–13 %)

Gyokuro právem zvané "Čajový Mistr" - jemnost, sladkost a zároveň velmi komplexní chuť s dlouhým aftertaste. Vynikající.  Pátý stupeň 天国への階段. 

Skladem 
Detail
6 položek celkem